Daily Archives: 10/03/2020

TIP #18: yum thực chiến

YUM là câu lệnh không còn xa lạ với anh em Sysadmin, bạn đã biết qua các TIP sau đây chưa? yum provides: tìm kiếm những thứ yum search không tìm được Sẽ có một số trường hợp bạn không nhớ keyword nào liên quan đến package cần cài, chỉ nhớ tên file cấu hình…