Zero2Hero

zero2hero #2: Kết nối SSH để quản trị server

Posted on

Sau khi chuẩn bị môi trường hoàn tất, bước tiếp theo ta sẽ tiến hành SSH vào server để bắt đầu quản trị. SSH hoạt động theo mô hình Client – Server, trong đó: SSH Client: máy bạn dùng để kết nối tới server, đây sẽ là nơi bạn gõ lệnh, thường chính là máy […]

Zero2Hero

Zero2Hero #1 – Chuẩn bị môi trường

Posted on

1. Giới thiệu về seri Zero2Hero Đây là chuỗi bài viết từ nhập môn cho các bạn mới làm quen với Linux và dẫn dắt từ từ để các bạn có thể tự tay thiết lập được 1 hệ thống hoàn chỉnh như Web server, Mail server, DB server, hệ thống Load Balancing, Firewall … […]