Tag: apache

zero2hero #5: Cài đặt và cấu hình Web Server Apache

Sau khi nắm được mô hình hệ thống Web, hôm nay chúng ta bắt tay vào xây dựng website đầu tiên sử dụng LAMP. Tham khảo lại bài #1 – Chuẩn bị môi trường và bài #2 – Kết nối SSH để quản trị server để chuẩn bị môi trường. Mục tiêu bài hôm nay […]
19/03/2020
44 Lượt xem
Xem thêm