Tag: command

TIP #2: Xác định danh sách những Process ngốn nhiều RAM nhất

Khi máy chủ bị hết RAM, việc cần làm là xác định xem hết RAM do đâu, process nào cắn nhiều RAM nhất? Qua đó ta sẽ có hướng xử lý thích hợp. Sử dụng lệnh: Để ý vào cột RSS, đó chính là lượng RAM mỗi process đang sử dụng tính theo KB được […]
02/03/2020
93 Lượt xem

Linux Tip #1: Xử lý File/Output của command từng dòng trực tiếp trên shell

Trường hợp muốn xử lý từng dòng của file hoặc output trực tiếp trên command line mà không cần viết bash, các bác có thể làm như sau: Đoạn quan trọng là đoạn pipeline sau command sinh ra output kết hợp với “while read line”, mỗi dòng trong output sẽ được lưu lần lượt vào […]
21/02/2020
65 Lượt xem
Xem thêm