strace

TỐI ƯU WORDPRESS BỊ CHẬM

Vừa rồi tôi được giao nhiệm vụ kiểm tra và tối ưu System cho blog Wordpress của doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet ở Việt Nam với lượng truy cập tương đối lớn. Website gặp tình trạng thường bị load chậm hoặc quá tải khi chạy các chiến dịch marketing. Dù cho khách hàng có…