Tips

TIP #29: Chuyển MyISAM sang InnoDB

Posted on

Tip hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn cách chuyển table sử dụng engine MyISAM sang InnoDB. Trước khi tiến hành, ta cần xác định lại engine của table đang sử dụng: Kiểm tra table dùng MyISAM hay InnoDB 1. Chuyển MyISAM sang InnoDB sử dụng phpMyAdmin Login vào phpMyAdmin. Chọn Database chứa table […]

Tips

TIP #28: KIỂM TRA TABLE DÙNG MyISAM HAY InnoDB

Posted on

Việc xác định Engine của một table sẽ rất cần thiết trong nhiều trường hợp, đặc biệt là các trường hợp liên quan đến tối ưu hóa (optimize) database. MyISAM sử dụng cơ chế table level locking. Khi có thao tác insert/update/delete record thì toàn bộ table chứa record sẽ bị lock. Cơ chế này […]

Tips

TIP #27: Kiểm tra tốc độ mạng Server

Posted on

Để kiểm tra tốc độ mạng server Linux bằng command line bạn có thể dùng command của speedtest. Cách làm như sau: Cài đặt Ubuntu/Debian Fedora/CentOS/Redhat Kiểm tra tốc độ mạng của server Liệt kê danh sách server test gần nhất: Cột đầu tiên là ID của server, chọn ID của server cần test. Tham […]

Tips

TIP #26: Kiểm tra tốc độ ổ cứng Linux

Posted on

Kiểm tra tốc độ ổ cứng sẽ phần nào giúp bạn xác định được phần cứng đang sử dụng là HDD hay SSD. Ngoài ra, tốc độ đọc ghi ổ cứng còn ảnh hưởng trực tiếp đến performance của hệ thống. Có thể kiểm tra các loại tốc độ sau: Tốc độ đọc cache/buffer: sử […]

Tips

TIP #24: GIẢI MÃ BIẾN $PATH & HASH TABLE

Posted on

BIẾN MÔI TRƯỜNG $PATH Hệ thống Linux có rất nhiều thư mục, vậy khi ta gõ 1 lệnh trên terminal như: ping, echo, cat, passwd … thì hệ thống sẽ xử lý thế nào để tìm đúng file cần thực thi? Đó là nhờ vào sự hỗ trợ của biến môi trường (environment variable) $PATH. […]

Tips

TIP #23: CHATTR: BUFF BẤT TỬ CHO FILE

Posted on

chattr (Change Attribute) là câu lệnh cho phép bạn thay đổi thuộc tính của file giúp bảo vệ file khỏi bị xóa hoặc ghi đè nội dung, do cho bạn có đang là user root đi nữa. chattr có nhiều options, trong đó mình thường dùng: +i: Khiến file immutable: không thể rename, không thể […]

Tips

TIP #22: XỬ LÝ TÌNH TRẠNG FULL INODE

Posted on

Thông thường khi hệ thống bị lỗi Full inode, chúng ta thường sử dụng lệnh find và kết hợp với wc để đếm số lượng file của các thư mục, lấy ra danh sách thư mục chưa nhiều file nhất và tìm phương án giải quyết. Tuy nhiên, với du phiên bản từ 8.22 trở […]

Tips

TIP #20: Ứng dụng lệnh time & lệnh timeout

Posted on

1. Lệnh time Được sử dụng để thực thi một lệnh và thống kê thời gian xử lý của lệnh, bao gồm: real: Tổng thời gian lệnh thực thi. user: Thời gian CPU đã dùng trong user space. system: Thời gian CPU đã dùng trong kernel space. Ví dụ: Tổng thời gian thực hiện lệnh […]