Tag: vim

zero2hero #3: Sử dụng vim để chỉnh sửa nội dung file

Trong các phần trước chúng ta đã hoàn thành: – Phần 1: Chuẩn bị môi trường – Phần 2: Kết nối SSH để quản trị server Trước khi bắt tay vào dựng website, chúng ta cần học cách sửa nội dung một file trên server bằng command line. Công việc chính của một Sysadmin Linux […]
11/03/2020
21 Lượt xem
Xem thêm