TIP #17: multitail - theo dõi nhiều file log cùng lúc

09/03/2020
4 Lượt xem

Khi xử lý sự cố, ta thường có nhu cầu theo dõi nhiều log file realtime cùng lúc. Bình thường có thể mở nhiều terminal và dùng tailf để theo dõi từng file, tuy nhiên multitail sẽ giúp đơn giản hóa bằng cách cho phép theo dõi cùng nhiều log file trên một màn hình terminal.

Để theo dõi 2 file message log và mail log:

$ multitail /var/log/message /var/log/exim_mainlog

Lúc này, terminal sẽ được chia thành 2 phần tương ứng cho mỗi file log theo dạng trên/dưới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thể hiện theo dạng cột có thể dùng option “-s” như sau:

$ multitail -s 2 /var/log/messages /var/log/exim_mainlog
Chia sẻ bài viết