TIP #5: Kiểm tra băng thông Server

03/03/2020
4 Lượt xem

Theo dõi băng thông (bandwidth) và tần số (packet rate) của card mạng bằng lệnh:

$ vnstat -l -i eth0
  • Thay eth0 bằng card mạng muốn theo dõi (trong hình là card wlp4s0).
  •  Lệnh sẽ update kết quả real time
  • Khi ta bấm Ctrl + C, lệnh sẽ ngừng và hiện ra thống kê trong khoảng thời gian đã chạy.
Chia sẻ bài viết

Leave a comment

Your email address will not be published.